Skupština ZDK podržala odluku o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina

Sa 18 glasova „za“ vladajuće većine, Skupština Zeničko – dobojskog kantona je na današnjoj sjednici podržala Prijedlog Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata.

Protiv donošenja ove Odluke bilo je 10 zastupnika, a suzdržanih je bilo 5.

Zastupnik SDP-a, Mladen Simić je ukazao da je upitan pravni osnov za pomenutu Odluku jer nije u skladu sa Zakonom o građenju, odnosno Zakonom o prostornom uređenju.

“Ova Odluka nije održiva”, kazao je Simić.

Zastupnik A-SDA, Ramo Isak je istakao da je cilj donošenja ovog dokumenta da se građanima olakša pristup na struju, vodu i druge komunalne priključke, te da je, kako je kazao, svako drugo obrazloženje politizacija.

Skupština je prihvatila i Informaciju o nevladinom sektoru u ZDK za 2018. godinu, kao i Informaciju o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, kao i Informaciju o stanju zapošljavanja na području ZDK za prošlu godinu.

Usvojen je Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć, te Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2018. godinu, a Izvještaji o radu Kantonalnog suda i Kantonalnog tužilaštva primljeni su k znanju. (Šerif Babić)