UO Sindikata radnika rudnika uputio pismo Novaliću i Džindiću

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH uputio je pismo premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću i ministru Nerminu Džindiću sa zvaničnim stavom UO Sindikata radnika rudnika o potrebnim aktivnostima u ZD Rudnici uglja.

Pismo koje je potpisao predsjednik Sinan Husić prenosimo u cjelini:

Stav Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH po pitanju potrebnih aktivnosti u ZD Rudnici uglja u Koncernu JP “Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo

Poštovani!

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je na sjednici istog koja je održana 18.septembra 2019 godine analizirao sva dešavanja u ZD rudnici uglja te radi ozbiljnosti stanja na terenu predstavljamo sljedeće:

– Pod hitno je potrebno najkasnije do kraja naredne sedmice izvršiti izbor i imenovanje novog saziva Uprave ZD RMU „Zenica“ u Zenici.

– Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je stava da aktuelni saziv Uprave ZD RMU „Zenica“ u Zenici u trenutnoj situaciji pod ostavkom može i ne imati imperativ da u punom kapacitetu preuzme odgovornost za dešavanja u navedenom rudniku u vremenu ispred nas.

– Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtjeva u potpunosti realizaciju zaključka po kome se u narednih 60 (šezdeset) dana u potpunosti definiše kratkoročni i srednjeročni obim plana izvođenja rudarskih radova u pogonima ZD RMU „Zenica“ u Zenici (Stranjani, Raspotočje i Stara jama)

– Navedeno je potrebno uraditi do kraja 2019 godine u svim ZD Rudnici uglja za sve rudarske objekte u istim ako kratkoročni i srednjeročni planovi izvođenja rudarskih radova nisu definisani.

– Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtjeva da stručna radna grupa ministarstva energije, rudarstva i industrije izvrši analizu stepena realizacije usaglašenih i odobrenih investicionih projekata u ZD Rudnici uglja koje je u istim trebalo implementirati JP “Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo.

Posebno analizirati poražavajuće nizak stepen realizacije investicionih projekata u ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli i ZD RMU „Abid Lolić“ Bila u Biloj sa posebnim osvrtom na nerealizovane projekte u vidu nabavke novog širokog mehanizovanog čela za Rudnik „Mramor“ u Mramoru koji posluje i radi u sastavu Rudnika „Kreka“ u Tuzli te neralizovane projekte u vidu nabavke nove mašine za izradu jamskih prostorija i dizel lokomotive za transport opreme u RMU „Abid Lolić“ Bila u Biloj.

– Utvrditi razloge iz kojih se nepravovremeno otvorio postupak nabavke novog širokog mehanizovanog čela u RMU „Breza“ u Brezi pogon „Sretno“.
– Preispitati status predstavljenih projekata iz ZD RMU „Kakanj“ u Kaknju te realizaciju istih u ministarstvu energije, rudarstva i industrije Federacije BiH.

– Preispitati dinamiku svih aktivnosti koje trebaju pravovremeno omogućiti realizaciju otvaranja zamjenskog kapaciteta za PK „Dimnjače“ u Rudnicu uglja „Gračanica“ Gornji Vakuf – Uskoplje.

– Stručna analiza stanja rudarskih objekata sa površinskom eksploatacijom uglja u ZD Rudnici uglja je hitna potreba jer je evidentno da većina navedenih objekata nije u stanju da na tehnološko-proizvodnom planu ponudi rezultate u skladu sa mogućim kapacitetima.

– Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH smatra i zahtjeva da se u potpunosti analiziraju uslovi pod kojim ZD Rudnici uglja egzistiraju u Koncernu JP “Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo sa posebnim osvrtom na 10 (deset) godina konstantnu veleprodajnu cijenu uglja za termoelektrane u Federaciji BiH.

Potrebno je pod hitno najkasnije do kraja 2019 godine definisati veleprodajnu cijenu uglja koji se iz rudnika isporučuje JP “Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo.

Izmjena cijene najkasnije od 01.januara 2020 godine je neophodna ako se želi dostići kakav takav nivo održivosti u rudnicima uglja u Federaciji BiH.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtjeva da se najkasnije u roku od 20 (dvadeset) dana od strane stručnih timova JP “Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo, ZD rudnici uglja u potpunosti definiše skup kapitalnih investicionih projekata koje je potrebno u što kraćem mogućem roku realizovati a koji će obezbjediti sigurnije i humanije uslove rada a u isto vrijeme rad učiniti produktivnijim.
Definisani skup kapitalnih projekata dostaviti na uvid Federalnom ministru energije, rudarstva i industrije a iz navedenog ministarstva pratiti realizaciju definisanog skupa kapitalnih projekata.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH smatra da je pod hitno potrebno izvršiti analizu strukture radne snage u svim ZD rudnici uglja u Federaciji BiH. Prekvalifikacijom i dokvalifikacijom koja mora biti efikasna, sadržajna i pravovremena određene grupacije radnika osposobiti za izvođenje radnih zadataka u neposrednoj proizvodnji kako u objektima sa podzemnom eksplatacijom uglja tako i u objektima sa površinskom eksplatacijom uglja.

Nedostatak radnika u nesporednoj proizvodnji u svim proizvodnim pogonima u svim ZD Rudnici uglja je vidljiv te ima negativan uticaj na realizaciju proizvodnih rezultata.

Pod hitno je potrebno iznaći rješenje na osnovu koga će biti moguće izvršiti penzionisanje određenih grupacija iz ZD Rudnici uglja u Federaciji BiH jer je sve vidljivije da je postojeći pritisak na proizvodnog radnika postao neizdrživ, navedeno kreirati i usmjeriti isključivo prema grupacijama izvan proizvodnog procesa u ZD Rudnici uglja.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtjeva da se izvrši analiza stanja opreme za izvođenje rudarskih radova u svim ZD Rudnici uglja sa posebnim osvrtom na opremu koja iz određenih razloga nije u funkciji, utvrditi stepen neispravnosti, izvršiti procjenu opravdanosti investiranja u osposobljavanje za rad iste, analizirati razloge iz kojih u određenom vremenskom periodu oprema iz ispravnog stanja prelazi u neispravno stanje te nakon navedenog izvršiti analizu angažmana opreme za izvođenje rudarskih radova koja je u vlasništvu trećih lica.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je potpuno svjestan činjenice da je budućnost i perspektiva rudarskog sektora direktno ovisna o izgradnji novih objekata u TE Tuzla i Kakanj kao i o izgradnji objekta u Banovićima.

Na planu šireg sindikalnog djelovanja Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH smatra da je pod hitno potrebno u punom kapacitetu aktivirati rad ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH te kroz navedeno vijeće unaprijediti prijeko potrebnu dinamiku analize prijedloga određenih grupacija, organizacija i udruženja kao i Uprava koje imaju za krajnji cilj izmjene i dopune određenih zakonskih rješenja koje trebaju proizvesti poslovni ambijent, porezno rasteretiti privredu te definisati način prevazilaženja određene problematike kao primjera radi obračunatih a ne uplaćenih poreza i doprinosa od strane određenih gurpacija poreznih obveznika.