Prvi u BiH: Počela sa radom samostalna Služba za zaštitu i spašavanje

Nakon poplava koje su zadesile naš grad 2014. godine i obavljenih detaljnih analiza, Grad Zenica prvi je u BiH na osnovu Odluke o organizovanju i funkcionisanju službi zaštite i spašavanja formirao Samostalnu službu za zaštitu i spašavanje.

Tim povodom gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović uručio je rješenja za 34 člana ove službe.

Samostalna služba za zaštitu i spašavanje formirana je iz tri udruženja i broji 37 članova.

„Samostalna služba formirana je tako da možemo upravljati, opremati, edukovati i uvježbavati službu da služi namjeni za koju je određena, a to je spašavanje sa visina, spašavanje na vodi i pod vodom i zaštiti od požara“,- kazao je Midhat Serdarević, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu.

Zenička spasilačka služba treba biti opremljena najsavremenijom opremom, kako bi bila na raspolaganju građanima i Gradskom štabu u slučaju potrebe.

„Trenutno smo u fazi nabavke motornih sanki, terenskog vozila i ostalih potrebnih vozila za uže specijalnosti“, – istakao je Serdarević.

Samostalna služba je pod komandom Štaba civilne zaštite Grada Zenica i djelovat će po zahtjevima civilne zaštite. (Irdina Nezić)