Počinju pregovori za novi kolektivni ugovor u oblasti zdravstva

Ministarstvo zdravstva Zeničko – dobojskog kantona otpočet će iduće sedmice pregovore sa granskim sindikatom zdravstvenih radnika oko usaglašavanja novog kolektivnog ugovora, potvrdio je ministar, dr. Adnan Jupić.

“Danas je na sjednici Vlade ZDK data saglasnost na Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u zdravstvu na području ZDK”, ističe ministar Jupić.
Pri tom podsjeća da je dosadašnji kolektivni ugovor za zdravstvene radnike potpisan 2. februara 2018. godine, sa rokom važenja do 2. augusta tekuće godine, ali je ranije dogovoreno da se automatizmom, njegova primjena može produžiti 3 mjeseca a u tom periodu treba usaglasiti i potpisati novi ugovor.

Ministar zdravstva ZDK napominje da se oko dva mjeseca vode pregovori sa Sindikatom doktora medicine o usaglašavanju novog kolektivnog ugovora. (Šerif Babić)