Savez samostalnih sindikata uputio zahtjev za hitnu reakciju Visokom predstavniku u BiH

Svjedoci ste mnogobrojnih političkih previranja u Bosni i Hercegovini, koji iz dana u dan postaju sve izraženiji i kojim se ne nazire kraj.

Kao posljedicu ovakvih neodgovornih politika imamo nemogućnost formiranja vlasti na određenim nivoima, što se direktno reflektuje na položaj radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i na sve građane Bosne i Hercegovine u cjelini.

Posebo zabrinjava činjenica da socijalni dijalog na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
ne postoji već skoro dvije godine zbog čega nije moguće utvrditi niti donijeti bilo kakav propis
na koje radnici godinama čekaju. Ovo se prvenstveno odnosi na Zakon o zaštiti na radu, Zakon o štrajku i Zakon o uvezivanju radnog staža. Svakako treba napomenuti da u Federaciji BiH više od godinu dana ne postoji propis, kojim se utvrđuje najniža cijena rada čime Bosna i Hercegovina direktno krši Konvenciju MOR-a br.131. o utvrđivanju najniže plaće, te se ostavlja prostor poslodavcima na volju da sami odlučuju o sudbini prava radnika iz radnog odnosa.

Nadalje, statistički podaci pokazuju da se zbog neadekvatne zaštite na radu, iz godine u godinu povećava broj kako povreda na radu, tako i onih sa smrtnim ishodom, a da pri tome niko ne odgovara. Radnici pokušavaju štrajkovima iskazati svoje nezadovoljstvo i očuvati svoja prava, međutim, kako organizovanje štrajka po važećem Zakonu o štajku u velikoj mjeri zavisi od poslodavca, isti čine sve, kako bi izvršili dodatne pritiske na radnike i onemogućili organizovanje i održavanje štrajka.

Najsvježiji primjer pritiska na radnike u štrajku je Rješenje Općinskog suda u Bihaću
gdje je sud, potpuno zanemarujući pozitivne propise u smislu kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja za područje Unsko-sanskog kantona, naložilo Sindikatu osnovnog obrazovanja FBiH – Kantonalni odbor USK i Sindikatu srednjeg i visokog
obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor USK da omogući nesmetano
obavljanje obrazovnog i odgojnog procesa u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg
obrazovanja na području Unsko-sanskog kantona.

Ovakvo Rješenje Suda predstavlja presedan u pravnoj praksi, čime se praktično zabranjuje štrajk, zbog čega građani Federacije BiH gube povjerenje u sistem i pravdu, te se odlučuju na masovni odlazak iz Bosne i Hercegovine u potrazi za boljim uslovima rada, ali i boljim životom, što je naročito izraženo, upravo na području Unsko-sanskog kantona.

Savez samostalnih sindikata BiH je u više navrata ukazivao na ove, ali i druge probleme s
kojima se radnici susreću pozivajući nadležne institucije da se kroz uspostavljanje socijalnog
dijaloga pristupi rješavanju nagomilanih problema, međutim do današnjeg dana, nismo naišli na razumijevanje. S tim uvezi, ovim putem Vam se obraćamo sa zahtjevom da u skladu sa svojim ovlaštenjima uzmete aktivno učešće i zajednički nastupimo prema odgovornima kako bi iznašli odgovarajća rješenja.

Vjerujemo da ste već prepoznali ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo, i ujedno predlažemo da održimo zajednički sastanak u terminu koji Vam odgovara, kako bi detaljnije mogli razgovarati o ovim, ali i drugim problemima od značaja za radnike u Federaciji BiH.