Načelnici općina Travnik i Doboj Jug, prepoznali i podržali ideju projekta “Večernji glasnik”

Radio – televizija Zenica u sklopu ideje o projektu regionalnog dnevnika “Večernji glasnik”, nastavlja saradnju sa općinama Zeničko – dobojskog i srednjobosanskog kantona.

Ovaj put, saradnju su potvrdili načelnici općina Travnik, Admir Hadžiemrić i načelnik općine Doboj Jug, Mirnes Tukić, zajedno sa predstavnikom RTV Zenica, direktorom programa, Taibom Bajramovićem, postigli dogovor i podržali ideju ovog nadasve ozbiljnog projekta.

Općina Travnik se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, sa dobrom komunikacijom sa svim važnijim centrima i koridorima u zemlji. Travnik je veoma dobro povezan putem cestovnog koridora, dok se željeznički koridor nalazi u neposrednoj blizini.

Prvi put za načelnika općine Travnik, Admir Hadžiemrić, izabran je na vanrednim izborima 2011. godine. Na lokalnim izborima 2012. godine također dobiva povjerenje građana. A da vrijedan trud i marljivost građani nagrade dokazuje ponovo na posljednjim lokalnim izborima 2016. godine kada je izabran za načelnika općine Travnik.
Općina Doboj Jug se nalazi u donjem slivnom području rijeka Usore i Bosne, a samim tim je dio Crnomorskog sliva. Širi prostor područja pripada biomu vlažnih šuma hrasta lužnjaka i običnog graba. Ovaj tip vegetacije je svojstven nizijskim i brežuljkastim predjelima kakav je i prostor u kome se nalazi ova općina. S obzirom na prirodno – geografske karakteristike ovdje su se formirala automorfna kisela (smonica i gajnjača) i hidromorfna tla (aluvijalna).

Načelnik Mirnes Tukić, općinu Doboj Jug u narednom mandatnom periodu vidi kao modrernu, funkcionalnu i ekonomski snažnu općinu ,pa će se sa građanima općine, sa općinskim vijećnicima i saradnicima usmjeriti ka tome, a u cilju boljeg života naše djece, omladine, starih i svih građana Općine Doboj Jug.

Podsjećamo da projekat “Večernji glasnik” ima za cilj, pružiti više medijskog prostora općinama Zeničko – dobojskog i Srednjobosanskog kantona. (Maid Dizdarević)