Za pola godine više od pet miliona vozila na autoputu A1

Autocesta na koridoru Vc in­tenzivno se gradi. Do sada su izgrađena 102 km autoceste, a u izgradnji će do kraja godine biti osam dionica s novih 40 km mo­derne autoceste.

Radovi na potpi­sanom ugovoru na dionici Poči­telj – Zvirovići započinju uskoro, dok je rehabilitacija regionalne ceste R425a Tromeđa – Zvirovići započeta u mjesecu maju ove godine. Pokrenuti su natječaji za još pet dionica ukupne dužine 23 km i njihovo okončanje očekuje se tokom sljedeće godine.

Intenzivi­ranje radova prati i veća naplata cestarine, naprimjer, od 2015. do 2018. naplata je porasla za čak 26 posto, dok je broj vozila u odnosu na 2015. porastao gotovo 40 po­sto.

“Izgrađena su 102 km autoce­ste A1, a JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar upravlja dijelom izgrađene autoceste u duljini od oko 91 km, što uključuje dionicu Zenica jug – Tarčin (duljine 81 km) i dionicu Međugorje – Bijača (dužina oko 10 km). Osim navedenih dionica autoceste, od veljače 2016. godine preuzeli smo upravljanje i održa­vanje brze ceste BC1 Butila – Bri­ješće dužine oko 3,5 km”, rekao je Marin Jelčić, direktor Sektora upravljanja i održavanja u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH.

Kada je u pitanju podatak prometa vozila na autoputu A1, direktor Jelčić kaže.

“Broj vozila na naplati 2018. godine iznosio je 11,711.070, što u odnosu na 2015. godinu predstavlja rast od oko 38%. Porast broja vozila se nastavlja i u prvoj polovini 2019. godine pa je u razdoblju od 1. januara do 30. juna 2019. zabilježeno ukupno 5,635.960 vozila na izlasku s au­toceste A1. Ukupan broj izlazaka u navedenom razdoblju povećan je za 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prosječan godišnji dnevni promet za isto razdoblje u 2019. je oko 12.500 vozila, a na našoj najprometnijoj dionici Sa­rajevo sjever – Podlugovi dnevno se ostvari oko 16.200 prolazaka”, dodao je Jelčić.

Rastom prometa vozila, rastu i prihodi od naplate putarina. U 2018. godini, prihod od putarina iznosio je više od 41,2 miliona KM, što je povećanje za 26% u odnosu na 2015. godinu.