Susreti svih udruženja Slovenaca u Zenici

Udruženje iz Zenice bilo je domaćin susreta svih udruženja Slovenaca iz Bosne i Hercegovine. Ova udruženja okupljaju Slovence koji su rođeni u ovoj zemlji, ali žive u Bosni o Hercegovini, te one koji su rođeni u našoj zemlji, a porijeklo im je iz Slovenije.

“Želja nam je da se sretnemo, družimo razgovaramo na maternjem jeziku. Ovo su udruženja koja njeguju naš jezik i kulturu”, kazao je organizator ovog susreta, Dragan Gačnik.

Na početku programa otvorena je izložba slika koje su nastale na tradicionalnoj, šestoj koloniji održanoj u Tuzli tokom augusta. Posjetioci su mogli vidjeti 40 slika Slovenskih slikara.
Nakon toga upriličen je program koji je oslikavao kulturu ove zemlje, a za doprinos u radu i organizaciji ovih susreta dodjeljene su zahvalnice, među kojima i Nandinu Škrbiću, direktoru JP Radio – televizija Zenica, te gradonačelniku, u čije ime je zahvalnicu preuzeo savjetnik Armin Mujkić.

Nakon protokolarnog dijela uslijedila je zabava i dobro druženje. (Nedžad Glibo)