Povoljniji krediti Federalnog zavoda za zapošljavanje

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj sjednici dala saglasnost na Odluku o usvajanju Programa kreditnih plasmama za podsticaj zapošljavanju i održavanju zaposlenosti iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, koju je donio Upravni odbor Zavoda.

Potvrdio je to zamjenik premijera i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača na press konferenciji.

Uz napomenu da je pitanje zapošljavanja u FBiH jedan od prioriteta u radu aktuelne Vlade, on je naveo da ova odluka znači jednu u nizu mjera u tom pravcu i da su njen cilj nova zapošljavanja, samozapošljavanja i održiva zaposlenja.

“Program sadrži elemente, principe, pravila i instrumente kredita koji će u tom cilju biti relizirani isključivo putem Razvojne banke Federacije BiH. Riječ je o iznosu od 12 miliona KM. Korisnici kredita u Federaciji mogu biti fizička i pravna lica, a u Republici Srpskoj povratničke porodice”, naglasio je Drljača.

Direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar, koja se također obratila na pres konferenciji, navela je da ta ustanova i sad ima program kreditnih plasmana, ali je on zastario, pa je ove godine dato da bude unaprijeđen u smislu smanjenja kamata za korisnike, produžavanja grace perioda, umanjenja troškova kredita i drugih povoljnosti.

Primjerice, fiksna kamatna stopa sada iznosi 2,5 posto za industriju, a bila je četiri posto, dok je grace period produžen na pet godina umjesto dosadašnjih tri. Godišnja kamatna stopa je sad tri posto u odnosu na ranijih pet posto.

“Suma od planiranih 12 miliona KM za realizaciju ovih kredita će postepeno rasti od povrata novca onih koji su već koristili kredite”, napomenula je direktorica Lončar.
U aktuelni program je uvršteno i podsticanje djelatnosti starih zanata u cilju njihovog očuvanja.

Zahtjeve za kredit obrađivat će banka i prema kriterijima, odlučivati o tome ko će biti korisnik, zaključila je direktorica.

Ministar Drljača je istakao i da aktuelna vlada želi obezbijediti stabilnost i dostojanstvo radnog mjesta u FBiH.