Mjere i aktivnosti Uprave policije MUP-a ZDK na obezbjeđenju kvalifikacione utakmice BiH- Lihtenštajn

Danas, 05.09.2019. godine, na stadionu Bilino polje u Zenici, bit će odigrana kvalifikaciona nogometna utakmica između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Lihtenštajna.

Kao što smo već informisali javnost, Uprava policije policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona poduzima intenzivne aktivnosti na pripremi obezbjeđenja ove značajne međunarodne utakmice. Budući da je ovaj sportski događaj ocijenjen skupom visokog rizika, ovim aktivnostima se pristupilo krajnje ozbiljno i profesionalno, te je detaljno isplaniran svaki segment u djelovanju i postupanju policijskih službenika. Formiran je i Štab za koordiniranje i usmjeravanje aktivnosti na obezbjeđenju naznačene nogometne utakmice, te je sačinjen Plan obezbjeđenja, na osnovu kojeg će policijski službenici ove uprave policije preduzeti sve potrebne mjere, kako bi se navedena utakmica održala u bezbjednim uslovima i kako bi bilo spriječeno bilo kakvo ugrožavanje lične i imovinske sigurnosti navijača, stručnog osoblja i gostiju.

Takođe su održani sastanci sa predstavnicima Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, te
predstavnicima drugih agencija, na kojim je razgovarano o svim aspektima obezbjeđenja ovog sportskog događaja, kao i zajedničkim aktivnostima koje će se poduzimati u skladu sa Zakonom o bezbjednosti održavanja sportskih takmičenja u Zeničko-dobojskom kantonu, u kojem su decidno definisana protivpravna ponašanja prije, za vrijeme i nakon održavanja sportskog događaja, obaveze i odgovornosti organizatora, redarskih službi i gledalaca, kao i prekršaji i sankcije za utvrđena protivpravna ponašanja.

U fazi vršenja priprema su svakodnevno održavani sastanci Štaba, na kojim su izdefinisani svi konkretni zadaci i obaveze nosilaca zadataka iz Plana obezbjeđenja, kao i način i dinamika realiziranja svih predviđenih aktivnosti, kako bi svi policijski službenici i timovi pravovremeno i efikasno reagovali u slučajevima narušavanja javnog reda i mira, te incidentne situacije stavili pod kontrolu a izgrednike lišili slobode i udaljili sa stadiona.

Kako je pojašnjeno na održanim sastancima, intencija i namjera Uprave policije Ministarstva
unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je da se ova utakmica, kao i svi prethodni
značajni sportski događaji koji su odigrani i održani u Zenici, osigura na najbolji mogući način,
te da se zajedničkim i koordiniranim pristupom policije, uprava i stručnog osoblja, navijačkih
grupa, kao i svih drugih službi koje će biti angažovane prilikom odigravanja utakmice, osigura
lijep i siguran ambijent. Kako je planirano, pored ostalih predviđenih aktivnosti, u okviru saobraćajnog obezbjeđenja će biti poduzimane aktivnosti u skladu sa usvojenom izmjenom režima saobraćaja u gradu, a usljed povećane frekvencije saobraćaja, koja će danas biti na snazi, što podrazumjeva blokadu određenih područja, kao i zabranu i izmjenu odvijanja saobraćaja u ulicama u neposrednoj blizini stadiona.

Izmjenjeni režim saobraćaja će biti na snazi od 17,00 sati do početka utakmice, a 15
minuta prije završetka utakmice policijski službenici će na svojim pozicijama postupati
suprotnim redoslijedom, kako bi se omogućio bezbjedan i bez većih zastoja izlazak iz grada
putničkih motornih vozila i autobusa sa navijačima, sve do uspostave redovnog odvijanja i
normalizacije saobraćaja u gradu. Na svim značajnijim raskrsnicama u gradu bit će raspoređeni policijski službenici sa zadatkom usmjeravanja učesnika u saobraćaju koji dolaze sa magistralnog puta M-17 i ulaze u grad.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona poziva sva građane i goste da poštuju naredbe policijskih službenika izdate u skladu sa izmjenjenim režimom saobraćaja u gradu, te postupaju u skladu sa istim, kako bi se izbjegle gužve i zagušenja u saobraćaju. Pored saobraćajnog obezbjeđenja poduzimaju se i mjere fizičkog, operativnog i KDZ obezbjeđenja utakmice. U okviru planiranih aktivnosti policijski službenici Odsjeka za kriminalističku tehniku i KDZ su izvršli kontradiverzioni pregled stadiona Bilino polje, kao i okolnog prostora i objekata.

Službenici policije će protiv svih onih koji ne budu postupali u skladu sa izdatim naredbama
ovlaštenih službenih lica, kao i u skladu sa odredbama Zakona o bezbjednosti održavanja
sportskih takmičenja u Zeničko-dobojskom kantonu, poduzimati zakonom predviđene mjere i radnje. U cilju dosljedne primjene navedenih zakonskih odredbi, prvenstveno kada su u pitanju nedozvoljeni predmeti i protivpravna ponašanja, podsjećamo navijače na odredbe Člana 4. Zakona o bezbjednosti održavanja sportskih takmičenja u Zeničko-dobojskom kantonu, u kojem su definisani svi prekršaji iz naznačenog Zakona, opisane protivpravne radnje i ponašanja prije, za vrijeme i nakon održavanja utakmice, te sankcije za utvrđene prekršaje.

Naznačenim zakonom je zabranjeno unošenje na stadion:
1. bilo kakvih oštrih i tvrdih predmeta pogodnih za bacanje,
2. pirotehničkih sredstava (petardi, baklji i sl.) i
3. alkoholnih pića i drugih flaširanih napitaka.

Pored naznačenih predmeta neće biti dozvoljeno unošenje na stadion bilo kakvih transparenata. Na ulazima u stadion, vršit će se detaljan pregled svih lica radi sprječavanja unošenja u stadion navedenih predmeta, a osobama koje i pored upozorenja pokušaju unijeti u stadion takve predmete, neće biti dozvoljen ulazak u stadion.

Takođe, navedenim zakonom, kao prekršaj između ostalog smatra se i:
1. unošenje ili isticanje transparenata ili drugih predmeta sa tekstom, slikom, znakom ili
drugim obilježjem kojim se vrijeđaju nacionalna, vjerska, rasna i moralna osjećanja
građana ili potiču mržnja i nasilje,
2. pjevanje pjesama ili uzvikivanje poruka, ili na drugi način vrijeđanje vjerskih,
nacionalnih, rasnih i moralnih osjećanja građana koje potiču na mržnju i nasilje,
3. prijetnje, pozivanje ili poticanje na tuču ili napad na druge gledaoce, redare, službene
osobe ili druge učesnike u sportskom takmičenju.

Kako bi se izbjegle gužve na ulazima u stadion, pozivamo navijače da ranije planiraju dolazak na naznačenu utakmicu, jer će se sa ciljem zabrane unošenja nedozvoljenih predmeta na ulazima vršiti detaljni pregledi lica. Također, bit će spriječen ulazak licima koja se budu ponašala nasilnički, kao i licima koja su pod uticajem alkohola ili narkotičkih sredstava. Ulazak će biti dozvoljen samo licima koja budu posjedovala važeće ulaznice za utakmicu. U slučaju pronalaska krivotvorenih ulaznica iste će se oduzeti a prema licima će se poduzeti zakonom predviđene mjere i radnje. Veliki broj operativnih službenika će, u okviru operativnog obezbjeđenja, biti angažovan na prikupljanju svih operativnih podataka i obavještenja, te na vršenju operativnog praćenja dolaska, boravka i odlaska svih gostiju, službenog osoblja i navijača.

Obzirom da će na prostoru oko stadiona biti ograničeno parkiranje putničkih motornih vozila, pozivamo građane da parkiranje svojih vozila izvrše na drugim prostorima i u skladu sa usvojenom izmjenom režima saobraćaja u gradu, te da u vozilima ne ostavljaju predmete koji bi mogli biti predmet izvršenja krivičnih djela. Podsjećamo navijače na njihovu obavezu da postupaju u skladu sa naredbama izdatim od strane policijskih službenika, kao i uputama predstavnika zaštitarskih agencija i drugih službenih lica.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona poziva građane da ukoliko raspolažu bilo kakvim bezbjednosno interesantnim informacijama, kao i informacijama o uočenim krivičnim djelima, prekršajima i drugim nezakonitim pojavama, da o tome odmah informišu nadležnu policijsku stanicu pozivom na broj 122 ili direktnim obraćanjem policijskim službenicima na terenu.