Rudnik mrkog uglja Zenica: Blokiran račun i najavljen štrajk

Zbog neuplaćenih, a obračunatih doprinosa, račun Rudnika mrkog uglja Zenica blokiran je od 29. augusta, a tim povodom danas su u Zenici boravili predstavnici Upravnog odbora Samostalnog sindikata rudara Federacije BiH i uz obilazak pogona Stare jame, o aktuelnoj problematici, razgovarali sa rudarima i menadžmentom Rudnika.

“Zbog ove blokade, koja će onemogućiti poslodavca u RMU Zenica da poštuje Kolektivni ugovor, najvjerovatnije će 06. septembra doći do iskazivanja radničkog neposluha u svim pogonima ovog Rudnika”, navodi Sinan Husić, predsjednik Upravnog odbora Samostalnog sindikata rudara Federacije BiH, ističući i da je ovaj Sindikat, zbog aktuelnog stanja u rudnicima Zenica i Breza, najavio štrajk u njima, za 13. septembar, dok će danas sa predstavnicima uprava, ova dva Rudnika potpisati i Sporazum o obavljanju minimuma poslova u toku najavljenog štrajka.

“Naš je definitivan stav da Vlada Federacije BiH, Elektroprivreda BiH i uprave Rudnika Zenica i Breza, čiji je račun takođe blokiran, moraju iznaći rješenje, koje će omogućiti potpunu primjenu aktuelnog Kolektivnog ugovora, koji važi do 11. septembra”, tvrdi Sinan Husić, smatrajući da ove aktivnosti mogu biti i jedna vrsta dodatanog pritiska na pregovoračke timove reprezentativnih granskih sindikata, koji već imaju za sobom prvi krug neuspješnih pregovora po pitanju kreiranja sadržaja novog Kolektivnog ugovora za naredni period.
(Vesna Jovanović)