Nastavljaju se napadi na RTV Zenica

Radio – televizija Zenica u proteklom je periodu objavila niz priloga vezanih za aerozagađenje izazvano pogonima ArcelorMittala.

Ukazali smo na sve štetne utjecaje na okoliš i zdravlje ljudi sa sagovornicima na terenu, kao i stručnjacima iz ove oblasti, te resornim ministrima i njihovim pomoćnicima. I umjesto da potaknemo na akciju bolje zaštite životne sredine, suočili smo se sa ucjenama, pritiscima, pa i od kompanije koja je najveći zagađivač.

Naši prilozi o aerozagađanju nisu bili bazirani na špekulacijama, već životnim pričama sa terena, kao i izjavama stručnjaka i predstavnika kantonalnih i federalnih resornih ministarstava. Za taj rad nagrađeni smo dopisom iz Arcelormittala koji je potpisao generalni direktor Biju Nair, u kojem se između ostalog kaže da osmišljeno i nepravedno predstavljamo ArcelorMittal na negativan način.

Očigledno s jasnom namjerom vaše emisije su proširile netačne informacije neprestano sugerirajući da je ova kompanija isključivo ili u velikoj mjeri, odgovorna za bolesti u ovom regionu uključujući i rak”, kaže se u dopisu.

Optužuju nas nadalje iz Arcelormittala da svojim izvještavanjem širimo negativan stav prema kompaniji koja kako kažu, predstavlja ekonomsku stabilnost Zenice i na kraju upozoravaju nas da će poduzeti pravne mjere, ukoliko u budućnosti pronađu osnova za to.

Na ove očigledne pritiske ArcelorMittala Urednički kolegij je uputio odgovor koji su danas lično predali direktor Sektora za PPEP, Taib Bajramović i rukovodilac Službe za PPEP Sinan Gluhić zajedno sa košarom jabuka iz Tetova.

“Pozivamo sve relevantne institucije, organizacije, udruženja, ambasade, Ured Visokog predstavniaka, OSCE misiju koji rade na zaštiti prava novinara i medija u BiH, molimo vas da hitno reagujete na svakodneve političke i ekonomske pritiske na RTV Zenica i naše zaposlenike”, rekao je ovom prilikom Bajramović.

Pored ovoga u odgovoru ArcelorMittalu, Uređivački kolegij je tražio da se odmah zaustave i najstrožije kazne zaposlenici ove kompanije, koji putem društvenih mreža otvoreno prijete, pozivaju na linč i nanošenje fizičkih povreda novinarima i zaposlenicima RTV Zenica.

Odlučno odbacujemo svaki pokušaj miješanja u uređivačku politiku RTV Zenica, a pogotovo od rukovodstva jedne privatne kompanije koja godinama zagađuje životnu sredinu i obmanjuje javnost o ugradnji filtera i zaštite životne sredine”, kaže se u odgovoru.

Priča o reketu koja se plasira u javnosti je pokušaj skretanja sa istine, a istina je da mi pravovremeno, istinito i objektivno obavljamo svoju svakodnevnu zadaću.(Nedžad Glibo)