PROMO: Kompanija ALMY d.o.o. Zenica objavljuje konkurs za prijem u radni odnos

Kompanija ALMY d.o.o. Zenica objavljuje konkurs za prijem u radni odnos , 1 izvršilac:

Diplomirani inženjer građevine (smjer niskogradnja), poželjno radno iskustvo i sa položenim stručnim ispitom

Konkurs ostaje otvoren petnaest dana od dana objave.

CV sa kopijom diplome odnijeti lično u pravnu službu kompanije Almy d.o.o. Zenica, na adresu Vrandučka bb, poslovna zona Pečuj, u upravnoj zgradi kompanije Almy.