Zaključak Vijeća muftija o LGBT osobama

Sve veći interes javnosti vlada o pitanju prava LGBT osoba, a činjenica da je za 8. septembar najavljena povorka ponosa u Sarajevu, Vijeće muftija Islamske zajednice u BiH, donijelo je zaključak o ovoj temi.

Prema ovom zaključku, koji je donesen još prije 4 godine, homoseksualizam se u islamu kvalificira kao veliki grijeh i vjernici se pozivaju da mu se ne približavaju.

Također, u zaključku se konstatuje da je prema učenju islama, brak ugovor o bračnom životu između muškarca i žene.

Vijeće muftija dodaje i da „nije dopušteno nasilje prema bilo kojem čovjeku na osnovu njegovog ličnog uvjerenja i orijentacije“, a zaključak iz 2015. godine, možete pročitati ispod.