Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava na podsticaj

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava na podsticaj, kojeg je objavila Gradska uprava Grada Zenica.

Na osnovu Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Zenica u 2019. godini broj 01-01-5899/19 od 05.03.2019. godine, usvojenog od strane Gradskog vijeća, Služba za privredu i upravljanje razvojem obavještava poljoprivredne proizvođače da mogu podnijeti zahtjeve za ostvarivanje prava na podsticaj:

1. Proizvodnja povrća za otkup do 15.09.2019.godine
2. Obnova stočnog fonda u ovčarstvu i kozarstvu do 30.09.2019.
3. Sufinansiranje nabavke nove mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u
poljoprivredi do 31.10.2019.

Obrasci zahtjeva sa propisanom dokumentacijom mogu se preuzeti na Info pultu ili u kancelariji broj 322.
Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u kancelariji broj 322 ili na telefon broj: 032 447 706.