Odobrena sredstva za uvezivanje radnog staža za radnike “Željezare” i “Metalnog”

Federalna vlada donijela je Odluku o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2019. godinu, „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža” kojom je izdvojeno ukupno 1.929.878 KM za izmirenje doprinosa za PIO/MIO za 119 zaposlenika koji su stekli uslove za penziju.

Privrednom društvu Željezara Zenica – u stečaju odobreno je 1.401.771 KM za 55 zaposlenika.

Za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža za uplatu doprinosa za PIO/MIO odobreno je ukupno 929.313 KM za 90 uposlenika.

Za „Metalno“ d.d. Zenica u stečaju odobreno je 155.736 KM za13 zaposlenika.

Privrednim društvima koja zaključe ugovor sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, a prema dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva će biti uplaćena na račun Federalnog zavoda PIO/MIO. (Šerif Babić)