Povećan broj zahtjeva za izdavanje pasoša

Tokom ljetnih mjeseci broj zahtjeva za izdavanje pasoša u BiH bude u porastu. Ista situacija je i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u kojem ističu kako se ova priča ponavlja već godinama i da su spremni, ali ipak savjetuju građanima da zahtjeve predaju prije sezone godišnjih odmora kako ne bi dolazilo do nepotrebnih gužvi.

Iako je zakonski rok za izdavanje putnih isprava  30 dana, osim putnih isprava izdatih putem diplomatsko – konzularnih predstavništava, u kojem slučaju je rok 60 dana, u kantonalnom MUP-u kažu kako je prosjek čekanja na dokumente između 12 i 16 dana. „Za sve koji putuju u zemlje Evropske unije podsjećam da je potrebno da pasoš važi još najmanje tri mjeseca“, podsjetio je Nedžib Smajlović, šef Odsjeka za odnose s javnošću u kabinetu ministra unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Cijena pasoša je 50 KM, za državljane u dobi od 3 – 18 godina 40 maraka, a za djecu do tri godine 30 KM. Hitni pasoš koji se izdaje u roku najkasnije od 72 sata košta 200 KM.  (Belinda Dorić)