Upravni odbor UINO o prednacrtu Zakona o PDV-u

dav

Upravni odbor Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UO UINO) BiH danas je donio zaključak da će integralno razmatrati primjedbe i sugestije koje se odnose na radni materijal novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) kako bi se postigla najbolja rješenja.

Prednacrt zakona o PDV-u dobio je ranije saglasnost UO te je upućen nadležnim odborima entitetskih parlamenata na izjašnjenje, a o nacrtu novog zakona o PDV-u UO će se konačno izjasnisiti nakon svih pristiglih primjedbi i provedenih rasprava.

UO UINO danas je donio zaključak kojim je obvezao Upravu da dostavi polazni materijal koji će sadržavati sva izvršena i neizvršena poravnanja  od 01.01. 2006. godine do 30.6.2019. godine, a rok za dostavu materijla članovima UO je 31.08. ove godine.