Saopštenje JP “Parking servis”: Vinjete ipak od 01. avgusta

Nadzorni odbor JP „Parking servis“ i Uprava društa, putem medija su upoznati da je Gradsko vijeće Grada Zenica, na 39. sjednici održanoj dana 23.07.2019. godine, donijelo Zaključak kojim se prolongira primjena Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima („Službene novine Grada Zenica“, broj: 5/18) do sticanja uvjeta za primjenu iste o čemu će odlučiti Gradsko vijeće.

Obavještavamo javnost da je JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica, u okviru svoje nadležnosti završilo sve potrebne radnje vezane za početak primjene navedene Odluke, kao i Gradonačelnik Grada Zenica, te da su se stekli potrebni pravni i materijalno tehnički uvjeti za primjenu navedene Odluke.

U tom smislu JP „Praking servis“ d.o.o. Zenica je pribavilo propisanu saglasnost od strane Federalnog ministarstva pravde i rješenje Agencije za identifikacione dokumente, evidencije i razmjenu podataka (IDDEEA) i osiguralo potrebne materijalno-tehničke uvjete za primjenu Odluke, za što su izdvojena finansijska sredstva preduzeće u iznosu od oko 90.000,00 KM.

Navedena finasijska sredstava JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica, su uložena za nabavka opreme za pristup podacima IDDEEA, nabavku aplikativnog softvera za očitavanje vinjeta i nabavka vinjeta, zapošljavanje radnika za obradu prekršajnih naloga, za pripremu obrazaca prekršajnih naloga, podnešen Zahtjev za dodjelu telefonske numeracije Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH radi SMS naplate parkinga i uređenje parking prostora po zonama i postavljenje vertikalne saobraćajne signalizacije.

U skladu sa svojim ovlaštenjima Gradonačelnik Grada Zenica je donio Zaključak o utvrđivanju javnog parking prostora, Zaključak o utvrđivanju parking zona uz naplatu na teritoriji Grada Zenice i Cjenovnik usluga.

Primjenom navedene Odluke će biti riješen dugogodišnji problem stacionarnog saobraćaja u Gradu Zenica, a građanima će biti omogućeno korištenje parking prostora u objektima kolektivnog stanovanja pod veoma povoljnim uvjetima (parkiranje u zoni I u iznosu od 5,00 KM/mjesečno, a u ostalim zonama besplatno parkiranje, uz posjedovanje vinjete čija je cijena 3,00 KM na godišnjeg nivou).

JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica, putem službene web stranice preduzeća i medija, upoznalo građane o uvjetima parkiranja vozila i iskazan je veliki interes građana za početak primjene navedene Odluke.

Nadzorni odbor i Uprava preduzeća JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica, obavještavaju građane da je Zaključak Gradskog vijeća nezakonit i ne može suspendirati navedenu Odluku, niti odredbe Odluke koje se odnose na početak primjene iste.

Eventualne izmjene i dopune navedene Odluke mogu se vršiti samo u propisanoj proceduri, koja je identična proceduri donošenja navedene Odluke.

Na vanrednoj sjednici Nadzornog odbora koja je održana dana 24.07.2019. godine, u 1830 sati, Nadzorni odbor je donio odluku da će primjena Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima („Službene novine Grada Zenica“, broj: 5/18) početi  od 01.08.2019. godine, jer su osigurane sve pravne i materijalno-tehničke pretpostavke za primjenu Odluke.

Nadzorni odbor i Uprava preduzeća su odlučni u namjeri da ne postupe po nezakonitom Zaključku Gradskog vijeća Grada Zenica i neće podleći političkom pritisku Gradskog vijeća i gradskih vijećnika, koji su obavezni osigurati i zalagati se za vladavinu prava, radi poboljšanja životnih uvjeta građana, a nikako biti iznad zakona i donositi nezakonite odluke.

Uprava JP “Parking servis“ d.o.o. Zenica

Nadzorni odbor JP “Parking servis“ d.o.o. Zenica