Grad Zenica Kantonalnoj upravi civilne zaštite izvršio povrat 10.000 KM “novčane pomoći” za sanaciju posljedica prirodne nesreće

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović potpisao je zaključak o povratu “novčane pomoći” od 10.000 KM za hitne intervencije dodijeljene Gradu Zenica Odlukom Vlade ZDK od 12. juna 2019. godine.

U Gradskoj upravi Zenice stava su, kako su nastavljajući praksu maćehinskog odnosa prema Zenici i njenim građanima, Kantonalna uprava civilne zaštite i Vlada ZDK ignorisali količinu pričinjene štete usljed poplava i klizišta uzrokovanih prirodnom nesrećom koja je 03. februara 2019. godine pogodila teritorij Grada Zenica.

Prema preliminarnim procjenama, vrijednost pričinjene štete usljed poplava i klizišta 03. februara ove godine, a koju je evidentirala stručna Gradska komisija dosegla je 2,6 miliona KM.

Grad Zenica nakon toga uputio je Vladi ZDK zahtjev za dodjelu 750.000 KM jednokratne pomoći za hitne intervencije u saniranju posljedica stanja prirodne nesreće.

Obzirom da nije ispoštovana utvrđena procedura, te propisi na osnovu kojih se traže i dodjeljuju novčane pomoći za hitne intervencije, a napominjemo da u pojedinim općinama nije proglašeno stanje prirodne nesreće, nije uzeta u obzir veličina zahvaćenog prostora, kao i broj oštećenih objekata, evakuiranih građana itd., Grad Zenica ne može prihvatiti ovakav rad Kantonalne komisije za procjenu štete.

Gradska uprava i gradonačelnik Zenice žele zaštiti dignitet svojih građana, koje pojedinci i određene interesne grupe ljudi žele dovesti u situaciju da se smatraju građanima nižeg reda. Iznos kojeg je Vlada ZDK paušalno dodijelila svim općinama i gradovima, pa tako i Zenici, nije dovoljan ni za plaćanje troškova goriva za jedan dan rada mehanizacije, što je samo jedan u nizu pokazatelja da se prilikom donošenja odluke o dodjeli sredstava nije vodilo računa o važećoj legislativi, nego je riječ o političkoj odluci.

Iz navedenih razloga, Kantonalnoj upravi civilne zaštite ZDK bit će izvršen povrat sredstava u iznosu od 10.000 KM