U svijetu živi 7,7 milijardi ljudi, a do 2050. godine bit će 9,7 milijardi

U demografiji, svjetska populacija je ukupan broj ljudi koji trenutno žive, a procijenjeno je da je do maja 2019. godine dostigla 7,7 milijardi ljudi.

Na globalnom nivou, broj muške populacije blago nadmašuje broj ženske populacije (procjenjuje se da u 2017. godini 102 stanovnika muškog pola dolazi na svakih 100 žena). Djeca do 15 godina čine 25,6 posto svjetske populacije, a stanovništvo starije od 60 godina 15,1 posto.

Uslijed procesa starenja svjetskog stanovništva, očekuje se da do 2050. godine bude 21,1 posto djece do 15 godina i 21,4 posto lica starijih od 60 godina, podaci su iz saopštenja Agencije za statistiku BiH povodom Svjetskog dana stanovništva.

Svjetska populacija je doživjela kontinuirani rast od kraja velike gladi (1315—1317) i crne smrti 1350-e godine, kada je bila blizu 370 miliona. Najveća stopa rasta populacije, iznad 1,8% godišnje, desila se između 1955. i 1975. godine, sa vrhuncem od 2,06% između 1965. i 1970. godine. Stopa rasta se smanjila na 1,18% u periodu između 2010. i 2015. godine.

Ukupna godišnja rođenja su bila najveća krajem osamdesetih godina prošlog vijeka sa oko 139 miliona, a od 2011. godine očekuje se da će ostati u suštini konstantni nivo od 135 miliona, dok je broj smrti bio 56 miliona godišnje, a očekuje se da će do 2040. godine porasti na 80 miliona godišnje. Prosječna starost svjetske populacije je iznosila 30,4 godina po procjenama za 2019. godinu.