Teškoće u ostvarivanju prava na alimentacije

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damir Arnaut, inicirao je početkom jula Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine, kojim se predviđa da osobe koje nisu izmirile sve dospjele imovinsko – pravne obaveze iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, odnosno alimentaciju, ne mogu izvaditi pasoš Bosne i Hercegovine, kao i da se takvim osobama već izdati pasoš može oduzeti.

Prema predloženoj inicijativi, svi organi nadležni za pitanje alimentacija će biti obavezni da podatake o neizmirenju alimentacije dostavljaju organima nadležnim za izdavanje putnih isprava.

Problem izbjegavanja finansijskih obaveza roditelja prema djeci je sve više prisutan u Bosni i Hercegovini, u oba entiteta i Brčko Distriktu, pri čemu najveći dio tereta kada su u pitanju pokušaji za izvršavanje tih obaveza, nose samohrani roditelji, a najveću štetu trpe djeca.

Na evidenciji Centra za socijalni rad Zenica nalazi se preko 1.200 maloljetne djece kojima je Općinski dosudio izdržavanje od strane roditelja sa kojima dijete ne živi.

“Centar vodi evidenciju o izdržavanim licima i poduzima mjere u slučaju izostanka alimentacije, a u tom poslu pomoć pruža i Centar za prava žena Zenica, koji sačinjava prijedlog Sudu za izvršenje sudske presude, odnosno za naplatu duga za izdržavanje” ,ukazuje za RTV Zenica Indira Hačimić-Hasanica,referentica plana,analize i informisanja.

U slučajevima kada roditelj nije u mogućnosti plaćati alimentaciju, što utvrđuje Sud, Centar za socijalni rad se obraćao Federalnom miniustarstvu rada i socijalne politike kako bi roditelj bio izmiren iz takozvanog Alimentacionog fonda, odnosno Budžeta Federacije BiH.

“Od početka primjene Porodičnog zakona FBiH, Centar je podnio 40 zahtjeva za 60 malodobne djece za koje je Sud utvrdio da roditelj nije u mogućnosti izvršavati obavezu izdržavanja. Do danas nijedan zahtjev Suda nije pozitivno riješen, odnosno u Fond nije bilo uplata. To znači da je i dalje prisutan problem nefunkcionisanja Alimentacionog fonda na nivou Federacije BiH“, ističu u zeničkom Centru za socijalni rad.

Problem predstavlja i dokazivanje neopravdanosti izbjegavanja plaćanja alimentacije, jer neuređen sistem pogoduje očevima dužnicima koji manipulišu podacima o visini primanja, ili se radi o radu „nacrno“ kao i prenosom vlasništva imovine na druge članove porodice, odlaskom u inostranstvo, prijavom prebivališta kod roditelja i slično.

Centar za socijalni rad Zenica, kao organ starateljstva smatra, da treba početi sa prevencijom razvoda, pokretanjem predbračnog savjetovališta, te jačanjem bračnih i porodičnih savjetovališta sa postizanjem dugoročnog efekta.

U Općinskom sudu u Zenici prošle godine evidentirana su ukupno 3 predmeta u kojima se radi o krivičnom djelu izbjegavanja izdržavanja. Dva predmeta su vođena protiv optuženih osoba ženskog spola i u oba predmeta optužene su oglašene odgovornim za krivično djelo izbjegavanja izdržavanja iako su obje optužene bile zaposlene u vrijeme kada je ova obaveza bila na snazi. U oba predmeta optuženima su izrečene mjere upozorenja, odnosno uvjetne osude. Oštećeni je u jednom predmetu bila malodobna osoba ženskog spola, dok je u drugom predmetu bila osoba muškog spola i radilo se o djeci optuženih. Jedan od tih predmeta je u statusu održavanja glavnog pretresa i u tom predmetu nije donesena sudska presuda. (Šerif Babić)