Objavljen konkurs za dodjelu javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona

Odbor za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona objavio je danas u dnevnoj štampi i na službenoj internet – stranici www.zdk.ba Javni konkurs za dodjelu javnih priznanja ZDK-a, i to Povelje Kantona i Plakete Kantona, koja se dodjeljuju povodom 29. avgusta, Dana Zeničko-dobojskog kantona.

Povelja Kantona dodjeljuje se stranim državljanima koji su se istakli naročitim zaslugama u davanju podrške pravednoj borbi za odbranu Bosne i Hercegovine od agresije, razvijanju međunarodne saradnje, razvijanju međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, humanosti i toleranciji među ljudima različite nacije, vjere, kulture i dr.

Plaketa Kantona dodjeljuje se kao priznanje fizičkim licima, privrednim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udruženjima građana ili drugim pravnim subjektima za doprinos razvoju Kantona u oblasti privrede, nauke, medicine, sporta, društvenih djelatnosti i umjetnosti.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju građani, jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove, političke organizacije, udruženja građana, fondacije i drugi organi i organizacije.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja dostaviti Odboru za javna priznanja ZDK, zaključno sa danom 22.07.2019. godine.

Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj internet – stranici Zeničko-dobojskog kantona – www.zdk.ba.

 

Press služba ZDK