Danas isplata civilnih invalidnina

Nalozi za isplatu civilnih invalidnina – tuđe njege i pomoći, te invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za juni 2019. godine, upućeni su bankama.

Federalno ministarstvo finansija/financija saopćilo je da su nalozi za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoći i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za juni/lipanj 2019. godine upućeni prema bankama.

Za ove kategorije osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 13.620.980,46 KM, saopćeno je iz ovog ministarstva.