ZDK: Prihod od koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina u 2018. godini 2 miliona KM

Ukupni prihod po osnovu koncesione naknade za istraživanje i eksploataciju
čvrstih mineralnih sirovina na području Zeničko – dobojskog kantona u 2018.
godini iznosio je 2.045.879,69 KM.

Po osnovu jednokratne koncesione naknade uplaćeno je 1.011.537,27 KM, a kontinuirane naknade 1.034.342,42 KM. U periodu 2015-2017. godina ostvareni su prihodi od koncesione naknade u ukupnom iznosu od 2.890.031,82 KM.

“U 2018. godini znatno je povećana uplata koncesionih naknada, dijelom i kao
rezultat donesenih sudskih presuda. Koncesiona naknada se dijeli u omjeru
70:30 posto između općina i Kantona. Od ukupnog iznosa općinama u kojima se
vrši eksploatacija prošle godine alocirano je 1.434.642,09 KM, dok je preostalih
611.237,60 KM pripalo Zeničko – dobojskom kantonu”, kazao je ministar
privrede Zlatko Jelić, precizirajući da je Zeničko – dobojski kanton svoj dio
sredstava utrošio u sufinansiranje pripreme i izgradnje poslovnih zona.

Tokom proteklog perioda više domaćih i stranih investitora je iskazalo interes
za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju čvrstih metaličnih i
nemetaličnih mineralnih sirovina. Zahtjevi su se odnosili na istraživanje i
eksploataciju krečnjaka, dijabaza, fliša, dolomita, spilita, glina, lapora, rožnaca,
gabra, kvarcnog pijeska, nemetaličnih mineralnih sirovina olova – ceruzita,
cinka, barita, te istraživanje i eksploataciju uglja.

Od ukupno 23 ugovora koja su potpisana zaključno s krajem prošle godine, aktivno je 18 ugovora. U 2018. godini nije potpisan nijedan novi ugovor, ali su potpisani aneksi
ugovora sa četiri koncesionara. Intenzivne aktivnosti su vođene u postupku
pripreme dodjele koncesije za eksploataciju uglja rudnicima u Zenici, Kaknju i
Brezi.

“Nastavak izgradnje trase autoputa na koridoru 5C kroz područje ZDK-a trebalo
bi rezultirati povećanjem potražnje za proizvodima od mineralnih sirovina, što
bi znatno poboljšalo stanje kod koncesionara”, kazao je Jelić.

Press služba ZDK