Izvještaj sa 38. sjednice Gradskog vijeća Zenica

Nakon burnog početka današnje sjednice Gradskog vijeća i neizvjesnog nastavka, vijećnici su u pomirljivom tonu nastavili rad. Najviše se raspravljalo o Prijedlogu Ugovora o nastavku dugoročne saradnje u oblasti pružanja komunalnih usluga za Grad Zenica kao i o prijedlogu ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

Nezadovoljan prijedlozima odluka i izmjena tački dnevnog reda na samom početku današnje sjednice, gradonačelnik je zatražio povlačenje istih sa dnevnog reda. Nakon kratke pauze, strasti su se smirile i u pomirljivom tonu se nastavilo dalje, do Albe i prijedloga ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

Novim ugovorom predviđeno je da Grad Zenica i Alba Berlin ulože dodatne napore i nova sredstva za  izgradnju novih postrojenja za preradu komunalnog otpada, a cilj je da se smanji pritisak smeća na deponiji Mošćanica, te da se ide u preradu i reciklažu otpada i ponovno korištenje sekundarnih sirovina čime se Alba i do sada bavila ali ne na ovaj način.

“Ono što je najvažnije za građane jeste da neće doći do povećanja cijena, barem ne u naredne dvije godine”, kazao je za naš portal Muhamed Husremović, direktor Albe Zenica.

Za izgradnju novog centra za obradu otpada predviđeno je da Grad Zenica obezbijedi lokaciju i infrasrukturu, a Alba Berlin nova postrojenja, koja bi trebala ugraditi u naredenih 36 mjeseci. Riječ je o savremenoj sortirnici sa preradom komunalnog otpada za alternativna goriva, a sljedeća faza bi podrazumijevala značajnije smanjenje otpada na deponiji.

U zeničkom SDP – u, smatraju kako je monopol dati jednom preduzeću ugovor na 20  godina. Njihov prijedlog je bio ugovor na deset godina, ali predlagač nije prihvatio te je zahtjev odbijen.

Na kraju rasprave prijedlozi ugovora su usvojeni uz dopunu vijećnice Emine Tufekčić da je obaveza Gradonačelnika Zenica da svake godine, najkasnije do 30. aprila podnese izvještaj o radu te da prati realizaciju ugovorenih radova. U nastavku sjednice vijeće je dalo podršku za rješavanje duga Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata prema Upravi za indirektno oporezivanje, no sa 12 glasova za, bez protiv i 13 suzdržanih izvještaj o izvršenju budžeta grada zenica za prva tri mjeseca nije dobio potrebnu podršku i nije usvojen.

“Dužnost gradske uprave je da vijećnicima dostavi informaciju o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca i to smo i uradili. Oni nisu podržali i to je to . Mi nastavljamo dalje“, kazao je kratko gradonačelnik.

U nastavku sjednice Vijeće je usvojilo Prijedlog Odluke o zamjeni parcele u vlasništvu Grada Zenica za zemljište društva “Termika” d.o.o., radi potrebe izgradnje priključne saobraćajnice na kružni tok na magistralnoj cesti M-17. Usvojen je i Prijedlog Odluke o ustupanju vozila “Pauk” Javnom preduzeću Parking servis”, dok je sa dnevnog reda povučen Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama. Vijeće nije podržalo Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu, kao ni Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju bunara za vodu. Usvojena je Inicijativa vijećnika Jasmina Hodžića za donošenje odluke o jednokratnoj isplati novčane naknade za svako novorođeno dijete s područja Grada Zenica.

(Belinda Dorić)