Izmjena režima saobraćaja za vrijeme izvođenja radova na uređenju prostora ispred poliklinke

Nakon što je izvršeno usaglašavanje komunalnih instalacija, te projektne dokumentacije za Uređenje prostora ispred poliklinike i drugih tehničkih detalja, stekli su se uslovi za nastavak izvođenja radova.

Za vrijeme radova saobraćaj će se obavljati po izmijenjnom režimu i to na način da će prostor ispred JU “Dom Zdravlja” biti ograđen a saobraćaj će biti preusmjeren na saobraćajnicu ispred bivše zgrade SIZ-a, i bit će omogućeno dvosmjerno saobraćanje (do sada jednosmjerni saobraćaj sa okomitim parkiranjem).

Za vrijeme izvođenja radova neće biti moguće parkiranje vozila na površini ispred JU Dom Zdravlja Zenica.

Napominjemo da je izmjena režima saobraćaja izvršena na osnovu urađenog Elaborata Izmjene režima saobraćaja urađenog od strane projektnog biroa.