Nabavka udžbenika za djecu branilaca

Služba za boračko invalidsku socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Zenica obavještava da će dana 01.07.2019. godine biti objavljen, na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba,  konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca za školsku 2019./2020. godinu raspisan od strane Ministarstva za boračka pitanja Zeničko – dobojskog Kantona. 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom za djecu pripadnika branilačke populacije podnosi roditelj – staratelj nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama Kantona u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu  Grad Zenica –  info centar.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko – invalidske zaštite Kantona i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

Prijave na konkurs  se mogu podnijeti  u periodu  od 01.07.2019.-22.07.2019. putem protokola Grada Zenica.