Uspješno realizovan kurs digitalnog marketinga u organizaciji Agencije ZEDA

U periodu od 18. do 27. juna 2019. godine, Zenička razvojna agencija ZEDA organizovala je kurs digitalnog marketing pod nazivom „Kako prodavati proizvode i usluge na internetu“, koji je održan u prostorijama Impulsnog kreativnog centra Agencije ZEDA.

Kurs je učesnicima omogućio da na jednom mjestu saznaju sve što im je potrebno kako bi ovladali Facebook i Instagram oglašavanjem. Imali su priliku da nauče kako da na internetu pronađu kupce za svoje proizvode i usluge.

Učesnici su naučili:
Kako na internetu pronaći kupce za svoje proizvode i usluge
Samostalno upravljanje promotivnim kampanjama na internetu
Kako brendirati sebe i svoj biznis na internetu
Šta potencijalni klijenti očekuju od vas
Kako postaviti reklamu koja daje rezultate
Kako pratiti rezultate kampanja i izračunati isplativost
Kako smanjiti troškove ulaganja u marketing

Na kursu su učestvovali vlasnici i zaposleni u start-up kompanijama, osobe koje rade u
prodajnim/marketing odjeljenjima, osobe koje se već promovišu putem društvenih mreža,
studenti ekonomskog i srodnih fakulteta, osobe koje žele biti konkurentnije na tržištu rada, te ostali koje interesuje prodaja/promocija putem interneta.

Nakon uspješno završenog prvog kursa iz digitalnog marketinga iz Agencije poručuju da već početkom jeseni organizovati novi ciklus edukacije iz Facebook i Instagram oglašavanja, ali i napredni kurs koji će uključivati Google oglašavanje. (M.D.)