Sve veći interes za Eramus plus programe

Za Erasmus plus programe, koji će biti implementirani od 2021.  do 2027.  godine, Evropska komisija udvostučila je budžet, na 30 milijardi eura, što će omogućiti da u programu učestvuje 12 miliona ljudi.

Taj program, koji je namijenjen obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu u Evropi, sve je popularniji i u Bosni i Hercegovini, a oni koji ga vode smatraju ga jednim od najvažnijih i najuspješnijih programa Evropske unije.

Šef Sekcije operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH, Gianluca Vannini,  poručio je da je Erasmus plus jedan od glavnih programa EU, te da s ponosom promovira razmjenu studenata, univerzitetskih profesora i akademskog osoblja na univerzitetima širom Evrope.

„Do sada je više od devet miliona osoba učestvovalo u ovom programu, udvostručili smo izdavanja. Sretni smo da iz godine u godinu u BiH raste interes za Erasmus plus. Od 2015.  do 2018.  godine više od 3.500 osoba iz BiH su učestvovali u programu“,  istakao je Vannini na predstavljanju programa u Sarajevu, gdje su se okupili bivši i budući korisnici Erasmusa.

Direktor Nacionalnog Erasmus plus ureda u BiH, Suad Muhibić,  je podsjetio da realizacija programa traje više od 30 godina, te da je BiH vrlo aktivna u Erasmusu.

„Mi smo druga zemlja na zapadnom Balkanu po aktivnosti, poslije Srbije, po broju učešća i projekata“, rekao je Muhibić.

Kazao je da BiH ima više od 30 projekata izgradnje kapaciteta koji daju mogućnost bh. univerzitetima da se moderniziraju i usklade svoje planove s evropskim.

„I preko 460 projekata, koji daju mogućnost pojedincima da odu u Evropu i da nauče nešto novo“, naglasio je Muhibić.

Erasmus plus usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti evropskih građana, kao i unapređivanju obrazovanja, osposobljavanja, te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte. (Vesna Jovanović)