Klub “Ad Factum”: Mladi su bitan faktor našeg društva

Međuklupska debata između  Gradskog debatnog kluba „Agora“ Zenica i članova kluba „ Ad Factum“ iz Sarajeva održana je danas  u prostorijama Gradskog Muzeja u Zenici.

Tema debate „ Mladi ljudi trebaju najviše doprinjeti integracijama BiH u EU“ je jako aktuelna u našoj državi i tema o kojoj mladi ljudi trebaju razgovarati i pronaći neka rješenja.

„Ovo je  debata koja će upotpuniti našu saradnju i obogatitit iskustvo debatanata,a poslije ćemo  organizovati kratko druženje i  debatne radionice, izjavila je Teona Nešović, trenerica Gradskog debatnog kluba „Agora“ Zenica. „

Cilj debate osim glavne teme je  i jačanje saradnje sa Gazi Husrev – begovom medresom.

Član kluba „Ad Factum“  Vehab Muhamed ističe kako su mladi bitan fakrot u našem društvu i da mladi mogu mijenjati nešto što stariji nisu uspjeli.

„Mi smo mišljenja da kroz ove debate zapravo se učimo retoričkim sposobnostima i govoru, ali isto tako možemo mijenjati ono što se može mijenjati u našem društvu“, dodaje Muhamed.

Klub Agora planira posjetiti gazi Husrev – begovu medresu na jesen, družiti se sa njenim polaznicima te upoznati se sa njihovim načinom rada. (Azra Dizdar)