Prosječna neto plaća za april 2019. u FBiH je 926 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za april 2019. godine u  Federaciji BiH iznosila je 926 KM  i  nominalno je viša za 1,1% , a realno za 0,8%, u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za april ove  godine nominalno je viša za 6,2%, a realno za 5,2%, podaci su, koje je objavio Federalni zavod za statistiku.

Najviša je bila u oblasti finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja i iznosila je 1.740 KM , te u proizvodnji i snabdijevanju  električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom 1.703 KM, dok je najniža prosječna mjesečna neto plaća isplaćena za april ove godine po zaposlenom iznosila u oblastima administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 615 maraka i građevinarstvo 618 KM, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. (V.J.)