Izrada publikacije o zločinima nad Romima tokom posljednjih ratova na Balkanu

Udruženje nacionalnih manjina iz Zenice (UNM Zenica) otpočelo je implementaciju projekta kojim će se kroz publikativni prikaz predstaviti ratni zločini i zločini protiv čovječnosti počinjeni nad civilima Romske nacionalnosti, u toku proteklih ratnih dešavanja na prostorima zemalja bivše Jugoslavije.

Projekat je poseban iz razloga što će u publikaciji pored statističkih podataka o stradanju Roma biti predstavljene i konkretne priče – ispovjesti preživjelih žrtava ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, te njihove poruke, stavovi i promišljanja, vezani za pomirenje i suživot naroda na ovim prostorima. Također, u publikaciji će biti objavljena i jedina sudska presuda donesena od strane nadležnog suda na prostoru jedne od zemalja bivše Jugoslavije – i to presuda Odjejeljenja za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu kojom su Tomislav Gavrić, Zoran Đurđević i Zoran Alić proglašeni krivim za počinjenje ratnog zločina nad civilnim stanovništvom, zbog nečovječnog postupanja, silovanja i seksualnog zlostavljanja tri Romkinje u selu Skočić tokom 1992. godine. Budući da su ovom presudom, nažalost, pripadnici grupe „Simini četnici“ oslobođeni odgovornosti za ubistvo 27 civila pripadnika Romske nacionalne manjine, sa stručnog aspekta bit će predstavljen negativni uticaj ove presude koji bi mogao biti ostvaren na neka buduća suđenja u sličnim predmetima pred srbijanskim sudovima.

Publikativni prikaz stradanja Roma kroz predstavljanje statističkih podataka i objavljivanje ispovijesti žrtava, naročito je važan iz razloga upoznavanja javnosti da su i pripadnici nacionalnih manjina bili žrtve u proteklim ratnim dešavanjima, kao i većinski narodi, jer se stiče dojam da javnost nije upoznata sa žrtvama manjinskih naroda. Čak štaviše, u Bosni i Hercegovini su zabilježeni slučajevi da su žrtve Romske nacionalnosti u proteklom ratu pisane kao, odnosno ubrajane, u žrtve nekog od tri konstitutivna naroda.

Sredstva za implementaciju projekta obezbjedio je REKOM – mreža organizacija civilnog društva (OCD) iz postjugoslovenskih zemalja koje se zalažu za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriji bivše SFRJ od 1. januara 1991. do 31. decembra 2001. godine, kroz projekat „Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u“, a koji podržava Europska Unija.

Javnost će biti blagovremeno obaviještena o održavanju javnih tribina, na kojima će se nakon izdavanja prezentovati publikacija, a na kojima će svi prisutni gosti imati priliku da se pobliže upoznaju sa žrtvama manjinskih naroda u proteklim ratnim dešavanjima, ali i diskutuju o trenutnim tendecijama i dinamici procesuiranja počinilaca ovih krivičnih djela nad ovom grupom stanovništva u zemljama bivše Jugoslavije.