Press SDA: Bulajić je smijenjen jer je stao na stranu gradonačelnika, a ne građana i Vijeća

Aktuelna situacija u Gradskom vijeću tema je današnje press konferencije Stranke demokratske akcije Zenica.

„Izvještaj o izvršenju budžeta za 2018. godinu nije podržan od vijećnika naše stranke zato što su uštede vršene prvenstveno u Službi za komunalnu infrastrukturu, ekologiju, te u Službi za boračku zaštitu, a govorilo se o višku prihoda nad rashodima u budžetu za 2018. godinu što je jedan veliki apsurd. Nije istina da nismo podržali ulaganje u Toplanu, GGM i neke druge projekte jer se o istom zaključku nismo ni izjašnjavali na sjednici Vijeća. Za rješavanje smo Zenicatrans-a, ali na način da Gradska uprava pripremi izvještaj, tj.rješenje na koji način platiti dug prema Poreznoj upravi“, smatra Emina Tufekčić, vijećnica Gradskog vijeća. „Uvijek ćemo podržavati projekte od značaja za grad i građane, ali ne možemo podići ruku kada stručne službe Gradske uprave ne pripreme kvalitetno materijale, a najsvježiji primjer je i tačka „Trg rudara“, gdje za mjesec dana nisu bili u stanju pripremiti kompletan materijal“, ističe Tufekčić.

„Smjena Gorana Bulajića je rezultat toga što kada je trebao biti na strani Vijeća i građana Zenice on je stao na stranu Gradonačelnika. Svoju funkciju trebao je obavljati profesionalno, nije trebao zauzimati stranu, ali da za nepripremljenost stručnih službi Gradske uprave krivi vijećnike, to je u najmanju ruku nekorektno“, kazala je na kraju press konferencije Emina Tufekčić . (Belinda Dorić)