Skupština ZDK usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj je sjednici usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, kojim je, praktično, odgođena primjena ovog zakonskog propisa do početka 2019. godine.

Zakon o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, koji je stupio na snagu 5. oktobra prošle, sa primjenom od početka januara ove godine, predvidio je finansijsku samostalnost Uprave policije u odnosu na ministarstvo i izvršnu vlast. No, budžetom, usvojenim u martu, ove zakonske preinake nisu predviđene, tako da je došlo u pitanje finansiranje svih aktivnosti policije, uključujući i isplatu plata i naknada policijskim službenicima.

Danas je usvojena dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima, kojom se precizira da će sredstva za rad Uprave policije za period od prvog januara ove do prvog januara iduće godine, biti osigurana u okviru budžetske stavke o organizaciji Ministastva unutrašnjih poslova, kako bi se sve potrebe finansirale u skladu sa budžetom i zakonima i na vrijeme.

Prijedlog zaključka Socijaldemokratske partije da se u roku od mjesec dana donese rebalans kantonalnog budžeta, ili novi Zakon o unutrašnjim poslovima, danas nije dobio potrebnu većinu, ali je usaglašeno da će do kraja godine biti donesena sva potrebna rješenja, koja će omogućiti neometano, samostalno i profesionalno obavljanje funkcije Upravi policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona. (Sanja Stević)