Potreban novi Zakon o zaštiti na radu

Međunarodna organizacija rada od 2003. godine obilježava 28. april kao Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu, a u cilju promocije sigurnog, zdravog i dostojanstvenog rada sa sve radnike.  

U Federaciji BiH od 2007. do 2017. godine  zabilježena su 93 smrtna slučaja, a prema Izvještaju Federalne inspekcije rada za prvih 9 mjeseci 2018. godine u Federaciji BiH je bilo 11 smrtnih slučajeva,saopćavaju iz Sindikata BiH.

Predsjednik Sindikata metalaca Zeničko dobojskog kantona,Kenan Mujkanović,podsjeća da je u većem bh entitetu još uvijek na snazi Zakon o zaštiti na radu iz 1990. godine.

-Taj zakon predviđa novčane kazne u dinarima i to sve govori.

-Na postoji mogućnost sankcionisanja poslodavaca koji krše odredbe Zakona nego se sve svodi na djelovanje Inspekcije,koja izdaje rješenja i daje vremenski rok poslodavcu za otklanjanje nedostataka. Ako ne postupi po rješenju izdaje se kazna po Zakonu o prekršajima.

Mujkanović kao indikativan ističe podatak da je prošle godine Inspekcija zaštite na radu u ZDK izdala kazne u ukupnom iznosu od 500 maraka!

-Ispada da je stanje idealno,a nije tako,kaže Mujkanović.

Duži niz godina u Federaciji BiH traju aktivnosti na donošenju novog Zakona o zaštiti na radu,ali je,među ostalim,prepreka činjenica da duže vrijeme ne djeluje Ekonomsko-socijalno vijeće.

-Postignut je koncenzus oko većine odredbi,ali ne i primjedba Sindikata za uvođenje posebne obaveze za poslodavce a to je upošljavanje dovoljnog broja radnika radi obavljanja posla na siguran način.

-Posljedica neangažovanja dovoljnog broja radnika je da bi takav Zakon bio neefikasan i neprovodiv u praksi,zaključuje Mujkanović. (Šerif Babić)