Danas sjednica Gradskog vijeća Zenica

Danas će biti održana 35. sjednica Gradskog vijeća Zenica. Na dnevnom redu je 18 tačaka. Direktan prijenos pratite u programu TV Zenica i na našoj facebook stranici Zenicainfo.ba. Sjednica počinje u 10:00 sati. U nastavku pročitajte dnevni red.

1. Zapisnik s 34. sjednice Gradskog vijeća Zenica održane dana 05.03.2019. godine
2. Vijećnička pitanja
3. Izvještaj o radu Gradske uprave i Gradonačelnika Zenice u 2018. godini IZVJESTILAC: Selver Keleštura, sekretar Gradske uprave
4. Razmatranje aktuelnog stanja u JP RTV “Zenica” d.o.o. Zenica povodom traženja Sindikata radnika JP RTV “Zenica” d.o.o. Zenica IZVJESTILAC: Predsjednik Sindikata JP RTV “Zenica” d.o.o. Zenica
5. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta putem licitacije – lokalitet Radna zona Zenica I PRILOG: – Urbanističko tehnički uslovi od 13.03.2019.godine, – Grafički prilog – Parcelacija u Radnoj zoni “Zenica I” – Grafički prilog – Situacija IZVJESTILAC: Emir Delić, pomoćnik Gradonačelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
6. Prijedlog Odluke o određivanju prosječne konačne građevinskecijene lm2 korisne stambene površine na području Grada Zenica IZVJESTILAC: Semira Karić, v.d. pomoćnica Gradonačelnika za urbanizam
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji mjesne samouprave IZVJESTILAC: Azra Hajdarević, sekretarka Gradskog vijeća
8. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o utvrđivanju novih naziva ulica, bulevara, trgova i mostova IlV JESTILAC: Sabira Helvida, pomoćnica Gradonačelnika za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove
9. a) Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Fonda za ekologiju za 2018. godinu IlV JESTILAC: Sabira Helvida, pomoćnica Gradonačelnika za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove
b) Plan utroška sredstava iz Fonda za ekologijuza 2019. godinu IlVJESTILAC: Sabira Helvida, pomoćnica Gradonačelnika za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove
10. Informacija o obavezama “SAHVACOMPANY” d.o.o, Zenica po osnovu Ugovora o ustupanju Ugovora o uvođenju strateškog partnera za uklanjanje otpada i sanaciju deponije industrijskog otpada “Rača” IlVJESTILAC: Fatima Vojvodić, pomoćnica Gradonačelnika za finansije
11. Lokalni akcioni plan za REIIntegraciju BH državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji na području Grada Zenica za period 2019.- 2022. godina IlVJESTILAC: Sumea Mujkanović, v.d. pomoćnica Gradonačelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
12. Prijedlog dodjele mandata za člana Savjeta Mjesne zajednice “Gorica” PRILOG: – Zahtjev za zamjenu člana Savjeta Ml “Gorica” broj: 04-02119-2 od 05.03.2019. godine – Izjava o ostavci člana Savjeta Ml “Gorica”, Senada Beganovića od 02.03.2019. godine IlVJESTILAC: Jasna Alibašić, predsjednica Komisije za izbor i imenovanja
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Regulacionogplana “Trg rudara” PRILOG: – Stavovi po primjedbama, prijedlozima i sugestijama iznesenim na .. . Javnoj raspravi IlVJESTILAC: Mia Skopljak, glavna gradska arhitektica
14. Prijedlog Odluke o načinu i uslovimaprodaje građevinskog zemljišta putem licitacije-lokalitet “Trg rudara” KO Zenica II IlVJESTILAC: Emir Delić, pomoćnik Gradonačelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
15. Prijedlog Odluke o osnivanju JP “Autobuska stanica” d.o.o.Zenica IlV JESTILAC: Selver Keleštura, sekretar Gradske uprave Zenica
16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Zenica IZVJESTILAC: Bojana Primorac, savjetnica Gradonačelnika za pravne poslove
17. Prijedlog Rješenja za razrješenje Upravnog odbora JU Apoteke “Zdravlje” Zenica IZVJESTILAC: Fuad Kasumović, Gradonačelnik Grada Zenica
18. Prijedlog Rješenja za razrješenje Upravnog odbora JU Dom zdravlja “Zenica” Zenica IZVJESTILAC: Fuad Kasumović, Gradonačelnik Grada Zenica