Tim Vlade ZDK za borbu protiv korupcije predstavio rezultate dvogodišnjeg rada

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, predstavio je rezultate dvogodišnjeg rada i planove za naredni period. Istaknuta je spremnost nove Vlade za uspostavljanjem efikasnog sistema prevencije korupcije, po uzoru na sarajevska iskustva.

Istaknuta je potreba za profesionalizacijom, osiguranjem finansijske nezavisnosti Tima, ali i efikasnijim radom pravosuđa, koje represivnim mjerama treba omogućiti stvarni uticaj borbe protiv korupcije.

Uspostavljanje transparentnih baza podataka o praksama i zaposlenima u javnim institucijama i efikasni mehanizmi prijave korupcije, najvažniji su koraci u radu timova za borbu protiv korupcije, formiranih pri kantonalnim vladama u Federaciji BiH. Danas je u Zenici ocijenjeno da je Kanton Sarajevo u radu svog tima postigao najviše.

Istaknuta je potreba za profesionalizacijom i osiguranjem finansijske nezavisnosti Tima za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona, po uzoru na tim iz Sarajeva, kao i spremnost nove Vlade Zeničko-dobojskog kantona za uspostavljanjem efikasnog sistema prevencije korupcije.

No, stvarni rezultati mogući su tek sa udruženom borbom preventivne i represivne sfere, zaključio je Hasim Sabotić, direktor Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Prije svega, potreban je zakon koji će timovima za borbu protiv korupcije osigurati svu podršku, te utvrditi, eventualno proširiti nadležnosti u borbi protiv korupcije. Ali za to je potrebna politička volja, koje nema, zaključeno je danas u Zenici.(Sanja Stević)