Do kraja aprila na urbanom području Zenice 4G mreža

Nedavno su telekom operateri u BIH ozvaničili prelazak na mrežu četvrte generacije.

Urbano područje Zenice bi do kraja aprila trebalo biti zaokruženo mrežom četvrte generacije-takozvane 4G mreže u eksperimentalnoj fazi, dok će komercijalna upotreba početi od 08. maja, 2019. godine, potvrdio je direktor zeničke Direkcije BH Telecoma, Namir Škaljo.

Zenicao je, kao i ostali veći gradovi bila spremna na uvođenje nove tehnologije, kazao je direktor Škaljo, istakavši da nova 4G mreža znači nove bitske brzine kao i druge pogodnosti.

Dodaje da se o svim detaljima korisnici mogu upoznati na web stranici.

Prelazak sa 3G na 4G mrežu očekuje se do kraja godine na području cijele BiH sa pokrivenošću od 60 posto.(Šerif Babić)