Asfaltiranje puta prema Pepelarima

Pepelari, selo u podnožju planine Tvrtkovac, smješteno na nadmorskoj visini 1304 metara, danas je nakon više decenija, dobilo prve stotine metara asfaltiranog puta.

Ovo je istorijski dan za Pepelare i ljude koji su bili uporni i vjerovali da će doći bolji dani. Na ovaj trenutak su čekale generacije mještana, sreću ne krije Enver Žuna, predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Pepelari.

Tokom svoje prve posjete selu kojeg okružuju planine Rogatka, Vranica i Hotanj, gradonačelnik Fuad Kasumović uvjerio se u teške uslove života koji vladaju u Pepelarima. Za razliku od prethodnika koji su, prema priznanjima mještana, decenijama obećavali, a nikada nisu uradili ni metar asfalta, gradonačelnik Kasumović, datu je riječ – ispunio.

Najudaljenije zeničko selo, poznato po prirodnim ljepotama, bogatoj flori i fauni i prije svega ljubaznim domaćinima, bilo je zapušteno, kao i većina zeničkih sela. Ljudi su se zbog nedostatka puta iseljavali i trajno napuštali svoje domove. Mjesna ambulanta je zatvorena prije nekoliko godina zbog čega se za najobičniji ljekarski pregled ide u Nemilu, autobusni saobraćaj je odavno prekinut jer se nikome ne isplati voziti po uništenom makadamskom putu, djeca su primorana napuštati školovanje, ljudi onemogućeni da odlaze na posao itd. Prošle godine smo obnovili društveni dom, betonirali više stotina metara lokalnih puteva, doveli internet. Sa ovim asfaltom vjerujem da ćemo vratiti život u Pepelare. Obećao sam da ću ovo i sva sela sa Zenicom povezati afsltom i to ću ispuniti. Naravno, gradski putevi, ulice i trgovi neće biti zapostavljeni, kaže Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Posao rekonstrukcije lokalnog puta za selo Pepelari, u dužini od 1.200 metara, nakon okončanog otvorenog postupka javne nabavke radova, dodijeljen je preduzeću “Komgrad – Ze” Zenica. Vrijednost ugovorenog posla je 265.356 KM koje je osigurao Grad Zenica, a poslove nadzora nad izvođenjem radova vrši Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica d.o.o. . Završetak ove faze radova predviđen je za utorak, 23. aprila, od kada će život za oko 150 stanovnika Pepelara biti mnogo lakši. (izvor: zenica.ba)