UPFBiH sa predstavnicima reprezentativnih sindikata

Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine održali su radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima reprezentativnih  strukovnih sindikata, a tema sastanka su bile inicijative i prijedlozi zakona koji imaju za cilj rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta, neophodnost što hitnijeg nastavka rada Ekonomsko-socijalnog vijeća i da u sastavu delegacija svakog od socijalnih partnera budu  reprezentativni i legalni predstavnici.

Na sastanku je obostrano usaglašena potreba povećanja minimalne plaće te je potrebno  sazvati sastanak Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH u što skorijem periodu, na kojem bi se socijalni partneri dogovorili o metodologiji za povećanje minimalne plaće.

Predstavnici reprezentativnih sindikata su podržali inicijative za izmjenu Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta FBiH, Poslovnika o radu Vlade FBiH, Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH, kao i amandmane na Prijedlog uredbe o procjeni uticaja propisa i uspostavljanje koordinacionog tijela za parafiskalne namete u FBiH, a koje će osigurati učešće predstavnika sindikata i poslodavaca u svim fazama donošenja zakonskih rješenja.

 „Složili smo se da je zajednički cilj rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta, jer ostvarenje tog cilja u konačnici  će donijeti dobro svima. Poslodavcima na način da se smanje nameti, omogući više ulaganja u nove tehnologije i nova radna mjesta i u konačnici, ono što predstavnike sindikata najviše i zanima, povećanje plaća. Najveći broj zakonskih rješenja koja smo uputili Vladi i Parlamentu FBiH već su ranije usaglašeni sa Sindikatom. Od njih očekujemo podršku i partnerski odnos u nastojanjima da se ovi prijedlozi na kraju usvoje, a naglasili smo da i dalje postoji mogućnost da se putem ovlaštenih predlagača dostave amandmani na predložene zakone s ciljem njihovog poboljšanja“, kazao je direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević.

Predstavnici sindikata su pozdravili inicijative i nastojanja UPFBiH da se kroz izmjene i dopune postojećih i donošenje novih zakonskih rješenja kvalitetnije uredi poslovni ambijent u FBiH, naglašavajući da će podržati sva rješenja koja će u konačnici donijeti bolje uslove za radnike i rast plaća. Obostrano je zaključeno da se zakonska rješenja koja se odnose na oblast rada i zapošljavanja, a koja su ranije usaglašene sa Sindikatom, biti razmatrana samo ukoliko su različita u odnosu na ranije  usaglašene tekstove.

„Podržat ćemo svaku inicijativu koja je u općem interesu, prevashodno vodeći  računa o zaštiti prava i interesa našeg članstva, odnosno, radnika. Predložene inicijative i zakonska rješenja su dobra osnova za dalje djelovanje na donošenju kvalitetnih zakonskih rješenja koja će biti u interesu radnika, ali i poslodavaca“, naglasili su predstavnici reprezentativnih  sindikata.

Zajednički stav je da će UPFBiH i predstavnici reprezentativnih sindikata kroz dijalog i partnersku saradnju nastojati da iznađu kompromisna rješenja.