Digitalizacija kao pomoć ekonomskom razvoju BiH

Oko 25 preduzeća i 12 razvojnih agencija i drugih pružatelja usluga poslovnog razvoja u BiH će dobiti stručnu podršku pri selekciji i implementaciji adekvatnih prijedloga digitalizacije u okviru projekta EU ProLocal.

Ovaj projekat, čiji je cilj da pomogne ekonomski razvoj BiH, finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Njemačke, a implementira GIZ.

O ovome je danas u Zenici pripređen okrugli sto tokom kojeg su predstavljeni rezultati istraživanja procesa digitalizacije među domaćim preduzećima sa fokusom na izvoz.

Slični događaji, koji su održani u Banjoj Luci i Mostaru, dali su priliku za više od 80 predstavnika preduzeća i razvojnih agencija u BiH da analiziraju potrebe i utvrde adekvatne modele digitalizacije.