Prodata zaplijenjena imovina za 537.450 KM

U postupku prinudne naplate Kantonalni porezni uredi Mostar, Zenica i Novi Travnik izvršili su prodaju zaplijenjene imovine poreznih obveznika dužnika u ukupnom iznosu od 537.450,00 KM, zbog naplate dužnih javnih prihoda.

U Kantonalnom poreznom uredu Mostar prodata je imovina poreznog obveznika “Dekorativa” d.o.o Prozor Rama i to: poslovni objekt tkaonica sa ekonomskim dvorištem za 335.100,00 KM. U Kantonalnom poreznom uredu Zenica prodata je imovina poreznog obveznika “Polet” d.d. Zenica za 150.000,00 KM i to dvije poslovne zgrade i 6 kontejnera. U Kantonalnom poreznom uredu Novi Travnik  prodata je imovina poreznog obveznika “BNT traktori i autodizalice” Novi Travnik za ukupno 52.350,00 KM. Prodati su ekonomsko dvorište i dva lagera gotovih proizvoda. U navedenim kantonalnim poreznim uredima prodavana je i imovina drugih poreznih obveznika, ali je ista ostala neprodata, jer za kupovinu iste nije bilo zaniteresiranih kupaca.

Finansijska sredstava koja su ostvarena od javne prodaje zaplijenjene imovine u  zavisnosti od vrste dugovanja po osnovu javnih prihoda koje porezni obveznici dužnici nisu izmirili u propisanim rokovima, uplaćena su na račune vanbudžetskih fondova i u budžete kantona i općina.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da je javna prodaja zaplijenjene imovine održana i u Kantonalnim poreznim uredima: Goražde, Orašje, Bihać i Ljubuški. Zaplijenjena imovina je ostala neprodata, iz razloga što za istu nije bilo zainteresiranih kupaca, ili je za kupovinu imovine ponuđena cijena bila neprihvatljiva, jer je bila znatno niža od procijenjene vrijednosti.

Porezna uprava Federacije BiH poduzima sve mjere i radnje da se dužne obaveze po osnovu javnih prihoda naplate. Međutim, u postupku prinudne naplate zaplijenjena imovina se veoma teško prodaje, odnosno praksa je pokazala da za kupovinu iste uglavnom nema zainteresiranih kupaca.

Ukoliko se i pojave, zainteresirani kupci nastoje kupiti imovinu po znatno nižoj cijeni od procijenjene vrijednosti. Razlog za to je ekonomska kriza, zbog koje je smanjena kupovna moć pravnih lica, poduzetnika i građana, ali i solidarnost poreznih obveznika koji ne žele da kupuju zaplijenjenu imovinu. (Izvor: Porezna uprava Federacije BiH)