ZENICA: Sastanak Razvojne grupe u cilju pripreme za procese dekarbonizacije

Centar za ekologiju i energiju Tuzla u kooperaciji sa Fondacijom Hajnrih Bol i u saradnji sa Udruženjem Eko forum Zenica, organizovao je danas sastanak Razvojne grupe iz Zenice u okviru projekta „Niskougljični i inkluzivni razvoj lokalnih zajednica u BiH“.

U tekućoj, te narednoj, 2020. godini, u BiH je planirana izrada državnog energetskog i klimatskog plana, u kojem se trebaju postaviti ciljevi dekarbonizacije do 2030., sa vizijom do 2050. godine, i načina njihovog dostizanja.

U suštini, proces dekarbonizacije se planira realizovati povećanjem energetske efikasnosti kao i udjela obnovljivih izvora energije, odnosno smanjenjem korištenja fosilnih goriva, između ostalog i elektrifikacijom transporta i sistema grijanja.

Cilj projekta je formiranje mreže lokalnih zajednica u BiH sa misijom sistematičnog uključivanja lokalnih aktera u BiH u predstojeći proces dekarbonizacije.

„Dekarbonizacija je dugoročan proces puno malih koraka“, istakao je prof. dr. Mirza Kušljugić sa Fakulteta elektrotehnike Tuzla, dodajući da je cilj sastanka u Zenici da se podrži lokalna Razvojna grupa.

„Jedan veliki dio zagađenja u Zenici je upravo iz energetskog sektora, bilo iz Toplane, industrijskih pogona, ili energije za zagrijavanje stanova i kuća, stoga ova saradnja između Tuzle i Zenice treba da da rješenja, a ne da ukazuje na probleme“, naglasio je prof. dr. Samir Lemeš iz Eko foruma Zenica.

„Rješenje koje će u konačnici značiti smanjenje zagađenja, a efikasnije korištenje energije, uz korištenje iskustava drugih o tome kako da izvršimo dekarbonizaciju industrije, koja se ne oslanja na ugalj, nego na novim tehnologijama koje su za nas ovdje naučna fantastika, a širom svijeta već se odavno koriste“, kazao je Lemeš.(Šerif Babić)