Pripadnici Oružanih snaga BiH učestvovali u akciji dobrovoljnog darivanja krvi

Komanda 1. Pješadijskog bataljona u Zenici organizovala je, u saradnji sa Crvenim križom i Kantonalnom bolnicom Zenica, akciju darivanja krvi.

Oko 40 pripadnika Oružanih snaga odazvalo se ovoj akciji i darivalo tečnost koja život znači.  „Na godišnjem nivou imamo redovna dva planska darivanja krvi gdje se u prosjeku između 40 i 50 pripadnika Oružanih snaga odazove akciji. Po pozivu iz Kantonalne bolnice odazivamo se i na vanredne i hitne slučajeve za potrebe naših sugrađana“, kazao je ovom prilikom zastavnik Almir Muratović, glavni podoficir 1. Pješadijskog bataljona u kasarni 7. Muslimanske brigade u Zenici.
Ova akcija je samo jedan od segmenata civilno – vojne saradnje koju provode oružane snage Bosne i Hercegovine.(Nedžad Glibo)