Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2018. godinu

Snježana Čolaković, predsjednica Kantonalnog suda Zenica

Snježana Čolaković, predsjednica Kantonalnog suda u Zenici, prezentovala je danas Izvještaj o radu Suda, izrazivši zadovoljstvo rezultatima rada sudija u protekloj godini.

I u 2018. godini, Sud je poslove i zadatke vezane za ostvarivanje sudijske funkcije obavljao kroz tri organizacione jedinice i to građansko, krivično i odjeljenje za upravne sporove.

„18 sudija i četiri dodatna suca ostvarili su koletivnu normu od 116,23 posto i kvalitet sudskih odluka sa 90,41 posto. Procenat riješenih predmeta u odnosu na priliv ostvaren je sa 105,41 posto, uprkos hroničnom nedostatku sudija“, izjavila je na redovnoj godišnjoj press konferenciji. Trenutno Sudu nedostaju četiri dodatne sudije, a redovnih je 18.

„Apsolutni prioritet ovaj sud pridaje predmetima ratnih zločina, kojih je u radu trenutno tri, među kojima jedan ne možemo da riješimo zbog nedostupnosti optuženog, za kojim je raspisana potjernica“, kazala je Čolaković.

Uz 12 u radu, tokom prošle godine, Kantonalni sud je zaprimio i sedam novih predmeta koji se tiču korupcije i organizovanog kriminala. Do kraja decembra riješeno je njih osam, većinom vezanih za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, među kojima pet osuđujućih.

Predsjednica Kantonalnog suda, Snježana Čolaković, izrazila je ovom prilikom zadovoljstvo uređenjem zgrade Sude. Postavljanjem nove fasade i termoizolacije već su vidljive znatne uštede na utrošku električne energije, istakla je Čolaković. (S.Stević)