Maternji jezik se ne njeguje koliko treba

„Starosjedilački jezici važni za razvoj i izgradnju mira“ tema su ovogodišnjeg Svjetskog dana maternjeg jezika, koji se obilježava na današnji dan. Cilj je posvetiti veću pažnju pitanjima njegovanja jezičke i kulturne različitosti.

“Mislim da poštovanje jezičke i kulturne različitosti još nije kod nas zaživjelo u dovoljnoj mjeri,a maternji jezik se ne njeguje koliko treba”, – mišljenja je Rabija Drugović, nastavnica bosanskog jezika i književnosti u zeničkoj Osnovnoj školi „Mak Dizdar“, smatrajući da bi struku trebalo više pitati o tome, i da stručnjaci moraju biti uključeni u standardizaciju našeg  jezika, dok djecu treba odgajati da njeguju svoj autohtoni jezik, ali i da poštuju i jezičke različitosti.

Upravo s tim ciljem dvadestak učenika lingvističke sekcije ove škole, zajedno sa svojom nastavnicom, ove godine uključeni su u okviru jednog EU nastavničkog portala u regionalni projekat „Paleografski ambasadori“ , a zadatak  im je bio da prouče i na inovativan način predstave izvorno bosansko pismo, bosančica. Tako su snimili video filmove o ploči velikog sudije Građeše, o ploči humske glagol, Salke Čevre, te prepisali njen tekst i od glinamola izradili slova bosančice, a saradnja sa školama regije, uključenim u ovaj projekat, nastavlja se i dalje. (V.Jovanović)