Završena reforma prelaska sa papirnog na elektronsko podnošenje poreskih prijava

Nakon što je 44.037 poreskih obveznika elektronskim putem dostavilo Upravi za indirektno oporezivanje svoje PDV prijave za poreski period januar 2019. godine, uspješno je okončana  velika reforma prelaska sa papirnog na elektronsko podnošenje poreskih prijava. Cjelokupan proces završen je bez bilo kakvih tehničkih smetnji i nejasnoća.  

Velik doprinos ovoj uspješnoj reformi, pored UIO, svakako su dali i poreski obveznici u Bosni i Hercegovini, koji su vrlo ozbiljno pristupili cijelom procesu uspostave potpuno nove – elektronske komunikacije sa Upravom.  Podsjećamo, cijela 2018. godina bila je prijelazni period u kojem su obveznici mogli postepeno prelaziti sa papirnih prijava na dostavljanje elektronskih. Konstantno je vršena i edukacija obveznika o načinu i prednostima elektronske komunikacije, koja se najviše ogleda u uštedi vremena i novca. Početkom 2019. godini otvoreno je novo poglavlje u komunikaciji Uprava za indirektno oporezivanje – poreski obveznici, a UIO će tokom godine proširivati spektar novih elektronskih usluga koje će biti zanimljive i korisne poreskim obveznicima.

Za sva dodatna pitanja obveznici ,mogu kontaktirati INFO DESK na brojeve telefona 051/335-256, 051/335-257, 051/335-197, 051/335-201, 051/335-264, 051/335-223 i 051/335-145.

Posebnu zahvalnost UIO želi uputiti svim javnim radio i televizijskim emiterima u Bosni i Hercegovini, koji su prepoznali značaj ove reforme i puno pomogli Upravi da na vrijeme obavijesti sve poreske obveznike u BiH o obavezi prelaska na elektronsku komunikaciju, navodi se u saopštenju UIO BiH.