Federalni inspektori stavili 471 kg meda van prometa javne potrošnje

Federalni veterinarski inspektori su krajem prošle godine u trgovačkim centrima u Federaciji BiH uzeli šest uzoraka meda (pet domaćih proizvođača i jedan uvozni), radi ispitivanja na tri osnovna parametra kvaliteta.

Ispitivanjem u akreditovanoj laboratoriji utvrđeno je da četiri uzorka domaćeg meda ne zadovoljavaju propisane parametre kvaliteta (dva uzorka po dva parametra, te dva po jednom parametru).

Daljnim inspekcijskim postupanjem, van prometa je stavljen 471 kg meda koji ne ispunjavaju propisanu kvalitetu. O daljnjem postupanju inspektora potrošači će biti redovno informisani, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.