Javni poziv za prijavu prava na nekretninama u katastarskim općinama Omanjska i Ljetinić

foto: zedoturizam.ba

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH poziva sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskoj općini Ljetinić iz Općine Tešanj, i katastarskoj općini Omanjska iz Općine Usora, da prijave svoja prava na nekretninama u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Tešnju.

Javnom objavom Općinskog suda u Tešnju je dana 19.1.2019. pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige. Ovom prilikom pozivamo sve osobe da prijave svoje nekretnine i to najdalje do 19.3.2019. godine, navode iz Uprave.

Prijave se mogu izvršiti u zemljišnoknjižnom odjeljenju Općinskog suda u Tešnju, na adresi Bukva br. 8 (Krndija), svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana, od dana objave oglasa, prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovu koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskoj općini Ljetinić iz Općine Tešanj, i katastarskoj općini Omanjska iz Općine Usora, čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako bi osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekt registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige. Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila: info@fgu.com.ba